Strukturera hemsidan

Hjälp besökaren att hitta rätt

En hemsidas arkitektur, dvs hierarkin i navigeringen och sidornas struktur, är viktig för hemsidor med många sidor . Det har inte med grafik, text eller något annat kosmetisk att göra.

Har ni en enkel hemsida, med bara några sidor, behöver ni inte ägna mycket tid åt hierarkin. Det räcker med att ni organiserar informationen så att den är lätt att hitta. Har ni en mera komplex hemsida är hemsidans arkitektur väldigt viktig.

Eftersom era besökare på webben kommer att få ”leva” med er hemsida under en längre tid,  bör vissa arkitektoniska principer användas vid planeringen av hemsidan. En känsla av sammanhang och ”plats” hjälper användarna att hitta det de letar efter. Det är det här som är det viktiga, ni skall hjälpa användarna att hitta på er hemsida. Om ni misslyckas med detta är risken stor att ni kommer att förlora många besökare.

Planera er arkitektur

Ni kan planera er arkitektur på många sätt: Excel-ark, Post-It-lappar eller speciella för detta ändamål avsedda datorprogram. Det ni vill åstadkomma är en arkitektur som känns logisk och naturlig för besökaren. Det är inte självklart att hur ni själva uppfattar er information stämmer överens med hur en besökare på er hemsida uppfattar den.

Tag gärna hjälp av någon utomstående (tex en kund) för att få feedback om hur denne uppfattar ert förslag till arkitektur.

 

Gör informationen lättillgänglig

När ni skriver för webben, tänk på att ni skall skriva på samma sätt som tidningar brukar skriva. Börja med en kärnfull rubrik som sammanfattar det viktiga i innehållet. Fortsätt med en ingress som sammanfattar det viktiga i innehållet med lite mer detalj. Därefter kommer själva innehållet.

Strukturera innehållet hårt, använd mycket underrubriker för att dela upp det i mindre delar. Gör så att en läsare kan få en bra uppfattning av innehållet bara genom att skumläsa sidan och bara titta på rubrikerna. Använd bilder för att bryta upp eller förtydliga texten. Gör informationen lättillgänglig.